slogan

Jumat, 05 November 2010

Kasusastran Jawi

Kasusastran Jawi

Kasusastran Jawi ingkang adiluhung mujudaken asiling budi daya lan karsanipun para leluhur.